Persoonlijk Rentmeesterschap

KopVos & Partners richt zich sinds mei 2004 op het Persoonlijk Rentmeesterschap. Als persoonlijk rentmeester vertegenwoordigen wij vermogende cliënten bij de financiële instellingen.

Rentmeesterschap is een ruim begrip. De kern is dat KopVos & Partners de financiële aspecten van het hebben van vermogen voor de cliënt begeleidt. Het gaat er immers om dat onze cliënten een zo goed mogelijk rendement behalen op hun vermogen in lijn met hun risicoprofiel. Tevredenheid staat daarbij voorop, zowel over het resultaat als over de begeleiding.